Bibliotechka shakhmatista 1929-1933

Series "Bibliotechka shakhmatista" (1929-1933)

First published: Oct 23, 2003

Last Update: Oct 23, 2003

This series has been published within 1929-1933. It consists from 40 numbers but there are only 26 books as publications with 90 or more pages have a double-number of the series. The books were issued by "Shakhmatny listok", later by "Fizkultura i Turism" (FiT).  The list below is ordered alphabetically by authors name. The reference "SA" shows to the book: N. I. Sakharov: Shakhmatnaya literatura v Rossii (2nd edition, Moskva 2001).  BS means "Bibliotechka shakhmatista":

 1. Blumenfeld: Rol endshpilya v shakhmatnoy partiy. (Leningrad), Shakhmatny listok 1929, 63 pages. 8,500 copies. BS Nr 9. SA 1361.

 2. Bogoljubov: Sovremennoe nachalo 1.d2-d4!  (Leningrad), Shakhmatny listok 1929, 110 pages. 8,000 copies. BS Nr 2/3. SA 1304.

 3. Bohatyrchuk: Borba na pervenstvo mira: Aljechin - Capablanca - Bogoljubov. Leningrad, Shakhmatny listok 1929, 62 pages. 8,000 copies. BS Nr 4. SA 582.

 4. Gulyaev: Kak reshat shakhmatnye zadachi. Leningrad-Moskva, FiT, 1932, 94 pages. 3,100 copies. BS Nr 33/34. SA 1430.

 5. Herbstman: Shakhmatnaya partia i kompozitsia. Moskva-Leningrad, FiT, 1930, 88 pages. 5,000 copies. BS Nr 18. SA 1391.

 6. Hertog, den / Euwe: Samouchitel shakhmatnoy igry. Moskva-Leningrad, FiT, 1930, 96 pages. 8,000 copies. BS Nr 19/20. SA 371. (later issues were probably outside the series - 2nd in 1933, 3rd in 1934, 4th in 1935).

 7. Ilyin-Zhenevsky: Mezhdunarodnoe rabochee shakhmatnoe dvizhenie i sovetskaya shakhorganizatsiya. Moskva-Leningrad, FiT, 1931, 48 pages. 12,000 copies. BS Nr 28. SA 583.

 8. Ilyin-Zhenevsky: Zapisky sovietskovo mastera. (Leningrad), Shakhmatny listok, 1929, 60 pages. 10,000 copies. BS Nr 6. SA 813.

 9. Isaev: Kak sostovlyat shakhmatnye zadachi. Moskva-Leningrad, FiT, 1931, 111 pages. 8,000 copies. BS Nr 26/27. SA 1429.

 10. Kogan: Kratkiy ocherk istorii shakhmat. Shakhmaty v Rossii. Moskva-Leningrad, FiT, 1931, 96 pages. 5,000 copies. BS Nr 21/22. SA 584.

 11. Kogan: Shakhmaty v zhizni russkich pisatelei. Pushkin, Turgenev, Tolstoi, Chernyshevsky. Moskva-Leningrad, FiT, 1933, 88 pages. 5,000 copies. BS Nr 39/40. SA 586.

 12. Mandler: Etyudy Richarda Reti. Moskva-Leningrad, FiT, 1931, 92 pages. 6,000 copies. BS Nr 29/30. SA 1509.

 13. Mezhdunarodny turnir v San Remo. (Author not stated). Moskva-Leningrad, FiT, 1932, 151 pages. 5,100 copies. BS Nr 35/36. SA 983.

 14. Nenarokov: Ispanskaya partia. Moskva-Leningrad, FiT, 1932, 48 pages. 6,100 copies. BS Nr 31. SA 1305. 

 15. Nimzowitsch: Izbrannye partii mezhdunarodnovo turnira v Karlsbade 1929g. (Leningrad), Shakhmatny listok, 1930, 125 pages. 8,000 copies. BS Nr 13/14. SA 981.

 16. Nimzowitsch: Kak ya stal grossmeisterom. (Leningrad), Shakhmatny listok, 1929, 64 pages. 8,500 copies. BS Nr 5. SA 893.

 17. Panov: Ataka. Moskva-Leningrad, FiT, 1931, 72 pages. 8,000 copies. BS Nr 25. SA 1148.

 18. Rochlin: Shakhmaty i kultrabota. Lenigrad, Shakhmatny listok, 1929, 63 pages. 5,000 copies. BS Nr 10. SA 272.

 19. Romanovsky: Shakhmatnye idei na praktike. Moskva-Leningrad, FiS, 1930, 136 pages. 8,000 copies. BS Nr 16/17. SA 1146.

 20. Romanovsky: Shto kazhdy dolzhen znat o debyute. (Leningrad), Shakhmatny listok, 1929, 128 pages. 10,000 copies. BS Nr 7/8. SA 1265.

 21. Sozin: Kombinatsii i lovushki. (Leningrad), Shakhmatny listok, 1929, 62 pages. 8,000 copies. BS Nr 1. SA 1141. (also 2nd edition in the same series, Moskva-Leningrad, FiT, 1931. 10,000 copies). SA 1142.

 22. Sozin: Shto kazhdy dolzhen znat ob endshpile. Moskva-Leningrad, FiT, 1931, 148 pages. 8,000 copies. BS Nr 23/24. SA 1362.

 23. Spielmann: O shakhmatach i shakhmatistach. (Leningrad), Shakhmatny listok, 1930, 88 pages. 12,000 copies. BS Nr 11/12. SA 274.

 24. Spielmann: Prakticheskie soviety shakhmatistam. Moskva-Leningrad, FiT, 1930, 63 pages. 8,000 copies. BS Nr 15. SA 1147.

 25. Tarrasch: Shto kazhdy dolzhen znat o mittelshpile. Moskva-Leningrad, FiT, 1932, 108 pages. 10,000 copies. BS Nr 37/38. SA 1149.

 26. Volkovsky: Rabota proizvodstvennoy shakhmatnoy sektsii. Leningrad-Moskva, FiT, 1932, 63 pages. 6,100 copies. BS Nr 32. SA 1589.