Christmas Series 1905-1936

A. C. White Christmas Series

Poprvé uveřejněno: 20. března 2004

Poslední aktualizace: 1. kvetna 2024

Populární edice úlohových knih, kterou vydával v letech 1905-1936 šachový skladatel, propagátor a sponzor kompozičního šachu Alain Campbell White (1880-1951). Celkem vyšlo v této edici 44 knih, navíc v roce 1912 jedna brožura. Většina knih edice vycházela pěkně vázaná v červeném plátně, zpravidla v angličtině, ale také ve francouzštině a němčině, jedna kniha (č.33) částečně i česky. A. C. White daroval větší část titulů známým úlohářům a přátelům po celém světě na Vánoce. K většině titulů byl proto připojen lístek s tištěným vánočním přáním od A. C. Whitea, často spolusvázaný s knihou, zpravidla za titulním listem. U několika málo knih zřejmě lístek nebyl vůbec, u většiny ostatních se zdá, že část nákladu byla s vánočním přáním a část bez něj. Není také známo, v jakém nákladu jednotlivé knihy vycházely. V seznamu jsou uvedené tituly chronologicky tak, jak vyšly.

Použitá literatura:

LN - Bibliotheca van der Linde-Niemeijeriana. The Hague, 1955.

Whyld (vyd.): Alain White's Chess Problem Books. Caistor, 1997.

Betts: Chess. An Annotated Bibliography of Works Published in the English Language 1850-1968. Boston, 1974. (pro knihy v angličtině).

1905

1 Mackenzie, A. F.: Chess Lyrics. A collection of chess problems by A. F. Mackenzie 1887-1905. Edited by A. C. White. New York, J. H. Graham, 1905. XCIV + 476 + (4) stran. a) Celoplátěná červená vazba. b) polokožená (polo-safiánová) vazba. 21,5 cm. LN 2571. Whyld 1. Betts 33-55.

Za úvodním článkem autora (1861-1905) Some thoughts on problem matters s příklady z jeho tvorby následuje 282 jeho úloh, s řešením a pozmámkami různých skladatelů. U tohoto titulu se lístek s vánočním přáním ještě neobjevuje, poprvé se vyskytuje až u knihy číslo 2. Kniha vyšla zřejmě ve 2 variantách - v brožuře A Price List, and List of Errata, 1905-1911, nabízí A. C. White výtisk v plátně za US $3, zatímco výtisk v polokožené vazbě (half-morocco) za $3.50. A. C. White vydal také dodatek k této knize - Supplement to Chess Lyrics (Prescott, J. H. Graham, 1906, 18 stran číslovaných 481-498), obsahující 6 dalších úloh, opravy a indexy. Tento dodatek, který není považovaný za součást edice, dostávali majitelé knihy zdarma, ostatní si jej mohli koupit přímo od White-a (za 10 US centů v roce 1911).

2 White, A. C.: Roi acculé aux angles. Paris, Numa Preti, 1905. XI + (1) + 224 stran. Celoplátěná červená vazba. 16 cm. LN 2572. Whyld 2.

200 úloh s králem v rohu šachovnice, vždy s celostránkovým diagramem. Uvedeni jsou autoři úloh a řešení, ale není uveden zdroj prvního uveřejnění. Kniha vyšla údajně v nákladu 200 výtisků (Whyld).

1906

3 White, A. C.: Les tours de force sur léchiquier. Paris, Numa Preti, 1906. XL + 223 + 1 prázdná stran. Celoplátěná červená vazba. 16 cm. LN 2576. Whyld 3. Betts 35-1.

V úvodu knihy je definována task-skladba (task problem), v další části je celkem 232 příkladů s task-motivy. Index skladatelů. Úvod knihy je souběžně francouzsky a anglicky, další část jen ve francouzštině.

1907

4 White, A. C.: Les mille et un mats inverses I-II. (Tome I - Problemes; Tome II - Introductions, Solutions et Tables). Paris, Numa Preti, 1907. Tome I: (510)p.; Tome II: LIX, 1 prázdná, 231, 1 prázdná stran. Celoplátěné červené vazby. 16,5 cm. LN 2581. Whyld 4. Betts 40-7.

V prvním dílu je 1001 samomatů různých skladatelů, zpravidla 2-4 tahových, výjimečně i delších. V druhém díle je úvod ke sbírce (francouzsky, anglicky a německy), řešení, index skladatelů.

5 White, A. C.: 200 Bauernumwandlungs-Schachaufgaben. Unter Mitwirkung von Max Weiss. Potsdam, A. Stein, 1907. (4?) + II + 112 stran. Vyskytuje se v nekolika typech vazby: 1) celoplátěná olivove zelená vazba, nekdy po vyblednutí pusobí jako hnedá; 2) pevná papírová vazba, na titulním listu i na prední desce je jako místo vydání uvedené Potsdam; 3) pevná papírová vazba, na titulním listu je jako místo vydání uvedené Potsdam, zatímco na prední desce je jako místo vydání uvedené Berlin-Halensee. (6) vcetne titulního listu + II + 112 stran. 20.5 cm. LN 2582. Whyld 5.

200 úloh na proměnu pěšce. Uvedení jsou autoři a řešení, ale chybí odkaz na datum a místo prvního uveřejnění úloh. Poslední typ vazby (Berlin na prední desce) vyšel bez predsádky - prední prídeští je spojeno prímo s titulním listem.

1908

6 White, A. C. / Thompson, W. H.: České melodie. Eine Sammlung von 202 Schachaufgaben von Josef Pospíšil. Potsdam, A. Stein, 1908. LXXVIII + (2) + 229 + (3 inzerce) stran. Celoplátěná světle červená vazba. 19 cm. LN 2592. Whyld 6. Betts 33-68.

202 úloh Josefa Pospíšila (1861-1916), z nichž dvě jsou v úvodu knihy - obě čtyřtažky, jedna věnovaná vydavatelům a druhá autorům předmluvy – ostatních 200 je číslovaných, vždy jedna úloha na jedné straně, i s místem a rokem prvního uveřejnění. Řešení úloh je na konci knihy. Většina úloh jsou trojtažky (157), kromě toho i čtyřtažky (24) a dvojtažky (19). Popis úloh a řešení jsou v němčině, Pospíšilovým úlohám předchází rozsáhlý úvod B. G. Lawse a J. W. Allena o České škole úlohové a Pospíšilově díle psaný nejdřív německy (přeložil M. Henneberger, s.V-XLIII) a potom anglicky (s.XLIV-LXXVIII). Kromě prvních dvou slov v názvu se v knize další český text neobjevuje. Pozdější opravy nekorektních úloh byly uveřejněny v Machových „Českých melodiích II.“ (Praha, 1917), které kromě asi 25 oprav přinášejí dalších 41 Pospíšilových úloh, časově navazujících na České melodie. Machova knížečka ale není součástí Christmas Series.

7 White, A. C. / Henneberger, M.: J. Juchlis Schachprobleme. Bern, Baumann, 1908. VIII vcetne portrétu (J. Juchli), 93, (1) stran. Celoplátěná zelená vazba. 22,5 cm. LN 2591. Whyld 7.

Joseph Juchli, 1847-1905, švýcarský skladatel. Biografie a 54 jeho úloh s rešením a komentári. Tištěný lístek s vánočním přáním, který bývá u některých jiných knih této edice, u této knihy zřejmě nevyšel.

1909

8 White, A. C.: Memories of my Chess Board. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1909. 115 + (1) stran. Brožovaná. 25 cm. LN 2599. Whyld 8. Betts 33-84.

50 úloh autora, s řešením, autorovými autobiografickými poznámkami, vzpomínkami a anekdotami. Každá z 50 úloh má jeden celostránkový diagram. V příloze je porovnání 22 úloh s úlohami jiných autorů, kteří zpracovávali podobné téma.

9 White, A. C.: Knights and Bishops. New York, American Chess Bulletin, 1909. (5) + IV + 111 stran. Celoplátěná červená vazba. 17,5 cm. LN 2598. Whyld 9. Betts 31-4.

100 úloh různých autorů, vždy dvojtažek nebo trojtažek z období 1856-1909, ve kterých figurový materiál bílého kromě krále a pěšců sestává pouze z jezdců a/nebo střelců.

1910

10 White, A. C.: The White Rooks. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1910. 210 + (6 prázdných) stran. Celoplátěná červená vazba. 17,5 cm. LN 2609. Whyld 10. Betts 31-5.

274 úloh různých autorů, kde bílá věž (věže) hrají významnou roli. 100 úloh je ve velkém diagramu, číslovaných 1-100, ostatní jsou s menšími diagramy, číslované 1A, 1B,.. atd. Na konci knihy index autorů (celkem 114).

1911

11 White, A. C.: More White Rooks. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1911. 220 + (4 prázdné) stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2614. Whyld 11. Betts 31-6.

Pokračování knihy The White Rooks. Úvod a 400 úlohami s věžemi, s komentáři a řešením, také zde je vždy uvedeno místo prvního uveřejnění. 100 úloh je ukázáno ve velkém diagramu, jsou číslovány 101-200, ostatních 300 úloh je v malém diagramu, číslovaných 101A, 101B,.. atd. Materiál je rozdělen do 9 kapitol podle motivů, na konci knihy index autorů.

12 White, A. C.: First Steps in the Classification of Two-Movers. Leeds, Whitehead and Miller, 1911. XII + 96 stran. Brožovaná. 22 cm. LN 2613. Whyld 12. Betts 35-2.

Autor v knize diskutuje potřebu, metody a způsob klasifikace dvojtažek. Různé typy jsou rozděleny do 14 témat s celkem 150 úlohami různých skladatelů. Původní text byl uveřejněn v 19 pokračováních v British Chess Magazine od června 1910 do prosince 1911.

13 White, A. C.: Running the Gauntlet. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1911. 269 + (3 prázdné) stran. Celoplátěná červená vazba. 18 cm. LN 2615. Whyld 13. Betts 31-7.

Kniha je věnovaná braní mimochodem v šachových úlohách. Materiál je rozdělen do 6 kapitol, obsahujících celkem 394 úloh, z nichž 100 je ve velkém diagramu, číslovaných 1-100 a ostatní v malých diagramech (číslovaných 1A, 1B,.. atd.). Úlohám předchází úvod, psaný souběžně anglicky a německy, a zabývající se historií, popisem a výskytem braní mimochodem v šachových úlohách. Rejstřík autorů na konci knihy.

14 Palkoska, E. / White, A. C.: Schachprobleme. Weiss: Dame und ein Laufer. Unter Mitwirkung von H. Staerker. Leipzig, Veit, 1911. XVI + 176 stran. Brožovaná. 22 cm. LN 2612. Whyld 14.

Palkoskův úvod k tématu a více než 600 úloh různých autorů s bílým materiálem král, dáma, střelec a většinou i pěšci. Úlohy jsou rozděleny podle motivů.

1912

15 White, A. C.: The Theory of Pawn Promotion. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1912. 237 + (11) stran + lístek s opravami (Errata). Celoplátěná červená vazba. 22 cm. LN 2618. Whyld 15. Betts 31-8.

Úvodní část se zabývá historií, teorií a vývojem proměny pěšce v šachové úloze, s 38 příklady, z nichž nejstarší pochází z 9. století. Následuje rozdělení úloh (System of Classification) podle způsobu proměny. V hlavní části knihy je celkem 504 úloh různých autorů, z nichž 100 je ve velkém diagramu, číslovaných 1-100, dalších 404 jsou v malých diagramech. V závěru knihy je index skladatelů.

(White, A. C.): A Price List, and List of Errata, 1905-1911. (Stroud, Office of The Chess Amateur, 1912). (12) stran. Brožovaná. 18 cm. LN 79. Whyld: nečíslovaná položka. Betts 30-10.

V první polovině brožury je popis a nabídka celkem 18 titulů - kromě vlastní brožury a 15 dosud vyšlých titulů ve Vánoční edici také 2 tituly, které nejsou součástí edice: Supplement to Chess Lyrics (Prescott, 1906), vydaný A. C. Whitem, a kniha Keeble: The Caduceus (Norwich, 1910). V druhé polovině brožury je seznam tiskových i věcných chyb v těchto publikacích. Tato broužura je považovaná za součást edice, ale v různých seznamech (např. Whyld) jí nebývá přiřazeno číslo. Tištěný lístek s vánočním přáním se u této brožury nevyskytuje.

1913

16 White, A. C.: Sam Loyd and his Chess Problems. Leeds, Whitehead and Miller, 1913. 471 + (1?) stran. Celoplátěná červená vazba. 24 cm. LN 2629. Whyld 16. Betts 33-50.

Asi nejznámnější a nejpopulárnější kniha celé edice obsahuje celkem 744 úloh - z toho 714 úloh Samuela Loyda, a také 30 úloh jeho bratrů - 4 Thomase a 26 Isaaca. Kniha má 3 hlavní části: I. - Samuel Loyd, s úlohami 1-136, Loydovou biografií, údaji o jeho šachových aktivitách, anekdotami od něj i o něm, a také hlavolamy, které složil. II. - Chess Strategy, tato část s 507 úlohami (č.137-643) je věnována přehledu, výtažkům a poznámkám ke stejnojmenné knize, kterou Loyd napsal v roce 1878 (LN 2439, Betts 30-1). Poslední část III. - Miscellanies (č.644-744) obsahuje zvláštní úlohy a zajímavosti, a také úlohy jeho bratrů. Dodatek ke knize, který již nepatří do Whiteovy Vánoční edice byl uveřejněn nejdříve v Good Companion Chess Problem Club, volume I, August 1914 a poté jako samostatný otisk. Dodatek má 12 stran a obsahuje kromě jiného i další 4 Loydovy problémy.

17 White, A. C.: White to Play. A Colletion of Complete Block Two-Movers. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1913. 123 + (5 prázdných) stran. Celoplátěná červená vazba. 16 cm. LN 2626. Whyld 17. Betts 35-3.

100 úloh různých autorů, rozdělených do 4 hlavních oddílů: Blocks; Changed-mate Blocks; Added-mate Blocks; Block-threats. 10-stránkový úvod, index skladatelů. Řešení na konci knihy.

18 White, A. C.: Robert Braune. Apotre de la Symétrie. Paris, La Strategie, 1913 (obálka datovaná 1914). Titulní list + obrazová příloha (portrét R. Braune) + str. (3)-40. Obě strany obálky spolusvázané. Zelená celoplátěná vazba. 22 cm. LN 2627. Whyld 18. Betts 35-3.

Úvod do problematiky a 100 úloh Roberta Braune (1845-1924) s motivem symetrie různých druhů. Tato kniha je nejvzácnější z celé edice, protože většina výtisků se potopila spolu s lodí Lusitania v květnu 1915. Má netradiční vazbu zelené barvy se zlatým tiskem na hřbetě a přední desce a z knihy samotné není nijak poznat, že patří do této edice. Objevují se pouze vázané výtisky, které mají spolusvázány původní strany obálky, což by nasvědčovalo tomu, že kniha vyšla původně brožovaná, žádné brožované výtisky však nebyly zaznamenány. Kniha byla vydaná v Paříži nakladatelstvím La Strategie, a původně vycházela na pokračování ve stejnojmenném časopise - v lednovém, dubnovém, červencovém a říjnovém čísle ročníku 1913. Stejný portrét, jaký je v knize, byl také obrazovou přílohou k lednovému číslu La Strategie v roce 1913 (liší se pouze mírně průvodním textem). Kniha byla vydaná na přelomu let 1913 a 1914, zřejmě první zpráva o ní byla v lednovém čísle časopisu La Strategie z roku 1914 - vázaná kniha se zde nabízela za 3 franky.

1914

19 White, A. C.: The White King. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1914. 212 + (4 prázdné) stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2633. Whyld 19. Betts 31-9.

296 úloh ilustrujících aktivitu bílého krále, rozdělených do 27 tématických okruhů. Zpravidla se jedná o 2-, 3- a 4tažky, několik vícetažek a také 6 samomatů. 100 úloh je ve velkém diagramu, číslovaných 1-100, ostatní mají malý diagram, číslované 1A, 1B, atd. Na konci knihy index skladatelů (celkem 161).

1915

20 White, A. C.: Tasks and Echoes. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1915. 223 + 1 prázdná stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2636. Whyld 20. Betts 31-10.

S podtitulem The Cumulative Principle in Problem Composition. Celkem 300 úloh, seřazených do 21 tématických okruhů, z toho 100 úloh je ve velkém diagramu. Na konci knihy index skladatelů.

21 Dawson, T. R. / Hundsdorfer, W.: Retrograde Analysis. Edited by A. C. White. Leeds, Whitehead and Miller, 1915. 209 + (1?) stran. Brožovaná. 19 cm. LN 2634. Whyld 21. Betts 39-7.

200 úloh na retrográdní analýzu, velká část z nich je od autorů knihy Dawsona (68) a Hundsdorfera (28). Řešení a poznámky k úlohám.

1916

22 White, A. C., a jiní: 100 Chess Problems by William Meredith. Edited by 100 members of the Good Companion Chess Problem Club of Philadelphia, U.S.A. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1916. (4? prázdné) + (8) + str.13-224. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2638. Whyld 22. Betts 33-58.

100 úloh Williama Mereditha (1835-1903), většinou 2- a 3-tažek, každá s poznámkami jiného úloháře. Jako frontisp. je Meredithova fotografie, v textu je téměř 40 foto komentátorů.

1917

23 White, A. C.: The White Knights. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1917. (2? prázdné) + (4) + str.7-134. Celoplátěná červená vazba. 16 cm. LN 2644. Whyld 23. Betts 31-11.

100 úloh různých skladatelů, kde z figur má bílý pouze jezdce. Řešení je na konci knihy.

1918

24 Marble, M. / White, A. C. / Hume, G.: Chess Idylls. A Collection of Problems by Godfrey Heathcote. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1918. (2? prázdné) + (4) + pp.7-299 + (1?) stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2645. Whyld 24. Betts 33-40.

300 úloh G. Heathcote-a (1870-1952), hlavně 2- a 3-tažek, z nich 100 je ve velkém diagramu.

1919

25 A. C. W. (= Alain C. White): Flights of Fancy in the Chess World. Leeds, Whitehead and Miller, 1919. (8) + 158 + (2) stran + 1 list obrazová príloha. Celoplátěná červená vazba. 22,5 cm. LN 2652. Whyld 25. Betts 33-85.

Edited by George Hume. Soubor krátkých clánku A. C. White-a, casto humorných, publikovaných dríve v ruzných casopisech. S celkem 109 úlohami jak Whiteovými, tak i jiných autoru. Oboustranná obrazová príloha Board Games in Japanese Legends je mezi stranami 8 a 9. Řešení, poznámky a index skladatelů na konci knihy.

1920

26 Sim, M. / Hume, G. / White, A. C.: D. J. Densmore and the Densmore Memorial Tourney, 1918. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1920. 239 + (1?) stran + 1 obrazová příloha. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2657. Whyld 26. Betts 33-22.

V první části knihy biografie a asi 130 úloh D. J. Densmore-a (1867-1917), ve druhé výsledek úlohového turnaje 1918 konaného na jeho počest s výběrem 85 úloh různých autorů. Řešení a index skladatelů na konci knihy.

1921

27 Henneberger, M.: Alpine Chess. A Collection of Problems by Swiss Composers. Edited by George Hume and Alain C. White. Translated by J. Schumer. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1921. 235 + (5 prázdných) stran + 7 obrazových příloh. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2660. Whyld 27. Betts 32-24.

Více než 200 úloh a také několik málo studií 37 švýcarských skladatelů, s biografickými poznámkami. 100 úloh je ve velkém diagramu.

1922

28 Hume, G. / White, A. C.: The Good Companion Two-Mover. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1922. (4 prázdné) strany + 1 list portrét + (4) strany + str.VII-XX + 418 stran + (2 prázdné) strany + 10 listů obrazových příloh. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2670. Whyld 28. Betts 36-5.

V první části knihy je podrobně vysvětleno 175 termínů a pojmů, u každého jsou 4 příklady od členů The Good Companion Chess Problem Club of Philadelphia, který sdružoval 600 úlohářů z celého světa. V druhé části je výběr dalších dvojtažek členů klubu. Celkem je uvedeno 912 úloh od 174 skladatelů, jež byly původně uveřejněny v klubovém časopise v letech 1913-1921. Podrobné poznámky, řešení, index skladatelů a všeobecný index.

1923

29 Havel, M.: Bohemian Garnets. Edited by George Hume. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1923. (2 prázdné) strany + 1 list portrét + (8) stran + str.11-221 + (1) strana + (2 prázdné) stran. Celoplátěná červená vazba. 22 cm. LN 2675. Whyld 29. Betts 33-37.

500 chronologicky uspořádaných úloh Miroslava Havla (vlastním jménem Miroslav Košťál), z toho 100 ve velkých diagramech. Úvod Františka Dedrle.

1924

30 Feast, F. B. / White, A. C.: Simple Two-Move Themes. Edited by George Hume. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1924. XIV + 218 stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2687. Whyld 30. Betts 35-5.

Vysvětlení stovky různých témat v dvojtažkách, každé z nich ilustrováno na 6 úlohách různých autorů - celkem 600 úloh. Index skladatelů, všeobecný index.

1925

31 Hume, G.: Changing Fashions. 150 Chess Problems by George Hume. Edited by A. C. White. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1925. (2 prázdné) strany + 1 list portrét + (4) strany + str.7-208. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2697. Whyld 31. Betts 33-43.

Většina úloh je ve velkém, celostránkovém diagramu, z celkového počtu 150 číslovaných (+ 1 nečíslovaná) úloh autora (1862-1936) je asi polovina samomatů. Řešení s poznámkami na konci.

1926

32 Weenink, H.: The Chess Problem. Edited by George Hume and Alain C. White. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1926. (4 prázdné) strany + 1 list portrét + (4) strany + str.9-316 + (2) strany + (2 prázdné) stran + 32 listů obrazových příloh s 35 foto. Celoplátěná červená vazba. 22 cm. LN 2665. Whyld 32. Betts 30-19.

Přepracovaný překlad původního holandského vydání Gouda 1921. První část se zabývá historickým vývojem šachového problému od středověku až do současnosti 143 úlohami různých skladatelů. V druhé části autor klasifikuje úlohová témata do 22 hlavních skupin a dalších podskupin. Tato část obsahuje 231 úloh. Podrobný rejstřík skladatelů (více než 1000, s daty narození a úmrtí) a všeobecný rejstřík.

1927

33 Dedrle, F.: Echo. Praha, Šachovní klub Dobruský, 1927. Frontisp. (A. C. White) + (4) + LXV + (7) + 134 + (2) stran. a) Celoplátěná červená vazba. b) Brožovaná. 25 cm. LN 2702. Whyld 33. Betts 31-13.

V úvodu dva články o echu od M. Havla a F. Dedrleho, každý psaný zároveň v české, anglické a německé verzi. V hlavní části knihy je 674 úloh různých autorů s motivem echa, už jen v české notaci. Úlohy jsou uspořádány tématicky podle matového obrazce, jehož schématická ukázka je na každé straně nahoře na nečíslovaných diagramech. Na konci knihy index skladatelů. Brožované vydání, které se téměř neobjevuje, má navíc na začátku ještě 2 prázdné listy.

34 Dawson, T. R. / Pauly, W.: Asymmetry. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1927. 154 + (2 prázdné) stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2701. Whyld 34. Betts 31-12.

Předmluva a 100 asymetrických problémů (tj. majících symetrické základní postavení a asymetrické řešení). Řešení s poznámkami na konci knihy, v rámci řešení je uvedeno dalších 25 úloh.

1928

35 White, A. C.: The Properties of Castling. Edited by George Hume. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1928. 129 + (7 prázdných) stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2715. Whyld 35. Betts 31-14.

100 číslovaných úloh (+ 1 nečíslovaná ve frontisp.) různých autorů, kde se objevuje rocháda. Index skladatelů.

1929

36 Palatz, F. / Mongredien, A. W.: Antiform. Berlin, Josef Bergruen, 1929. 252 stran + lístek s opravami (Errata). Celoplátěná červená vazba. 23,5 cm. LN 2723. Whyld 36. Betts 31-15.

Studie o antiformě (=forma průsečíkové kombinace s použitím antikritického tahu). Text nejdříve v angličtině, poté v němčině, na konci knihy 151 úloh různých autorů.

37 Wurzburg, O. / White, A. C. / Hume, G.: The Golden Argosy: 600 Chess Problems by W. A. Shinkman. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1929. 287 + (1) stran. Celoplátěná červená vazba. 22,5 cm. LN 2727. Whyld 37. Betts 33-78.

672 úloh různého typu, řešení je na konci knihy.

1930

38 White, A. C. / Hume, G.: Valves and Bi-Valves. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1930. 176 stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2735. Whyld 38. Betts 31-16.

124 úloh různých autorů na dané téma, všechny ve velkém diagramu, řešení je na konci knihy. Dalších asi 20 úloh je v rámci řešení, předmluvy a jedna úloha jako frontispice. Index skladatelů.

1931

39 White, A. C.: Problems by my Friends. Edited by George Hume and L. H. Jokisch. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1931. Portrait, 251, (1) stran + 7 listů obrazových příloh. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2742. Whyld 39. Betts 32-30.

Sbírka 185 úloh různého typu, věnovaných A. C. White-ovi k jeho 50. narozeninám v roce 1930. Kromě 7 listů obrazových příloh s portréty skladatelů obsahuje ještě autorův portrét na frontispisu - tím je White-ův portrét v knize dvakrát. Index skladatelů.

1932

40 Kipping, C. S.: The Chessmen Speak. Edited by George Hume. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1932. (2 prázdné) strany + 1 list portrét + (4) strany + str.7-(180). Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2745. Whyld 40. Betts 38-5.

Sbírka 147 trojtažek C. S. Kippinga (1891-1964). George Hume napsal úvod a poznámky k řešení.

1933

41 Keeble, J.: An English Bohemian: A Tribute to B. G. Laws. Edited by George Hume. Stroud, Office of The Chess Amateur, 1933. 175 + (1) stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2749. Whyld 41. Betts 33-46.

Předmluva autora a 113 úloh různého typu od B. G. Lawse (1861-1931). Řešení úloh na konci knihy, s poznámkami editora.

1934

42 Sola, P.: Suomi. A Collection of Problems by Finnish Composers. Edited by George Hume. Stroud, Office of The Chess Amateur Depot, 1934. 140 + (1) + (3 prázdné) stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2764. Whyld 42. Betts 32-31.

150 úloh finských skladatelů, řešení na konci knihy. Indexy skladatelů a úloh.

1935

43 White, A. C.: Conspiracy. A Selection of Help-Mate Problems. Edited by George Hume. Stroud, Office of The Chess Amateur Depot, 1935. 117 + (1?) stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2773. Whyld 43. Betts 39-14.

100 pomocných matů, všechny ve velkém diagramu na jednu stranu, řešení na konci knihy. Index skladatelů.

1936

44 White, A. C.: A Genius of the Two-Mover. A Selection of Problems by Comins Mansfield. Stroud, Office of The Chess Amateur Depot, 1936. 118 + (1) + (1 prázdná) stran. Celoplátěná červená vazba. 19 cm. LN 2790. Whyld 44. Betts 37-9.

114 dvojtažek C. Mansfielda (1896-1984). Poslední kniha edice, jak je uvedeno i na titulním listu: 32nd and Final Year of the Christmas Series.