Šachové umění 1936-1947 (knihy)

Edice Šachové Umění

Poprvé uveřejněno: 15. května 2005

Poslední aktualizace: 29. srpna 2010

Miroslav Soukup začal vydávat tuto edici v roce 1936, když byl inspirovaný Vánoční edicí (Christmas series) od A. C. Whitea, proto je Soukupova edice někdy nazývána jako Česká Vánoční edice (Czech Christmas Series). Vyšlo celkem 17 svazků, z nichž 13 jsou limitovaná vydání. Tato limitovaná vydání rozesílal Soukup svým přátelům většinou k Vánocům, prodejná byla jen část nákladu, a to jen u některých titulů. Všechna limitovaná vydání jsou velmi vzácná a na trhu se téměř neobjevují. Nelimitovaná vydání byla běžně nabízena k prodeji. Později (čísla 16 a 17 edice) je změněn název edice ze „Šachové umění“ na „Vánoční edice M. S“. Níže uvedené knihy – přesněji ty, které jsou limitovaná vydání - bývají někdy v obalu z tenkého průhledného papíru. Tento obal není nijak potištěný ani označený, proto v popise není považován za obal v běžném smyslu, jak se uvádí u jiných knih.

Vázané knihy limitovaných vydání mají různé formáty, ale všechny jsou v podobné vazbě, vždy modré barvy. První jsou v celoplátěné vazbě, od čísla 5 edice je plátěný jen hřbet, desky jsou z tvrdého papíru. První kniha edice nemá tisk na hřbetě, ale na přední desce, všech ostatních 12 knih má tisk na hřbetě a na přední desce je šachový střelec stylizovaný do podoby lukostřelce. Miroslav Soukup k těm výtiskům, které daroval jako vánoční dárky, často přidával útržky různých rozměrů a někdy nepravidelných tvarů, někdy tištěné, někdy psané rukou, někdy kombinace obojího, kde přál adresátům pěkné Vánoce. Tato přání byla volně přiložena a nebyla s knihou nijak spojena, nelze je tedy považovat za součást knihy, ale pokud jsou ke knize přiložena, jistě zvyšují její zajímavost.

Po roce 1948 se Miroslav Soukup šachově odmlčel a jeho další osudy nejsou známy. Nevyvíjel ani úlohářskou činnost, a ač sám byl velkým sběratelem šachových knih, nebyl aktivní ani na poli sběratelském. Lze se jen dohadovat, jestli to bylo v důsledku komunistického převratu anebo z nějakého jiného důvodu. Byla ale zaznamenána šachová kniha s jeho podpisem z 20. IX. 1974. Knihy jsou v soupise uspořádány podle toho jak postupně vycházely v rámci edice.

 

Použitá literatura:

ČŠ - Československý šach (v letech 1939-1945 s názvem Šach)

LN - Bibliotheca van der Linde-Niemeijeriana. The Hague, 1955.

Soukup - Soukup, Miroslav: Soupis československého šachového písemnictví. Bibliographie de la littérature tchécoslovaque sur les échecs. Praha, 1947.

TR - šachová rubrika v Týdnu rozhlasu

 

 

1936

Havel, Miroslav: České granáty v miniatuře / Bohemian Garnets en Miniature. Praha, Miroslav Soukup, 1936. Frontisp. (foto M. Havla), titulní list, (39), 1 prázdná stran. Pevná celoplátěná vazba bez obalu. 15 cm. Náklad 50 číslovaných výtisků. Edice Šachové umění, svazek 1. Soukup 19; LN 2784; Mo 77; ČŠ 1937, str.13.

Celý text knihy s výjimkou titulního listu je v češtině. Po krátkém úvodu následuje 50 miniatur (úloh s max. 7 kameny) Miroslava Havla (1881–1958, vlastním jménem Miroslav Košťál), vždy s diagramem, zadáním a uvedením data a místa prvního uveřejnění. Miroslav Havel je považován za nejvýznamnějšího zástupce České školy úlohové. Řešení úloh je na konci knihy. Z celkového počtu je 28 čtyřtažek, 12 pětitažek, 7 trojtažek a po jedné 6-, 7- a 9-tažky. Kniha byla neprodejná, Miroslav Soukup ji rozesílal svým přátelům zdarma jako vánoční dárek. Podobně jako ostatní vydání edice Šachové umění se dnes objevuje jen vzácně. Na posledním listu je 6řádkový text: Vytiskl / Miroslav Soukup / jako 1. svazek své edice / “ŠACHOVÉ UMÉNÍ“ / v 50 neprodejných, číslovaných výtiscích, /  z nichž tento má číslo - pod tímto textem je šrafované pole s ručně vepsaným číslem limitovaného vydání. Na téže stránce dole je uvedeno V Praze v prosinci 1936.

 

1937

Kainer, Čeněk: Valašské dumky. Praha, Miroslav Soukup, 1937. Patitul, frontisp. (foto Č. Kainera), titulní list, (8), 60, (2) stran. Pevná celoplátěná vazba bez obalu. 15 cm. Náklad 60 číslovaných výtisků. Edice Šachové umění, svazek 2. Soukup 48; LN 2795; Mo 78; ČŠ 1938, str.15.

Předmluva Miroslava Havla a 60 úloh Čeňka Kainera (1883–1945) s diagramy, řešením a uvedením roku a místa prvního uveřejnění. 49 trojtažek, 9 čtyřtažek a 2 dvojtažky. Kniha byla neprodejná, Miroslav Soukup ji rozesílal svým přátelům zdarma jako vánoční dárek. Na předposlední straně je 6řádkový text Vytiskl / Miroslav Soukup / jako 2. svazek své edice / “ŠACHOVÉ UMĚNÍ“ / v 60 neprodejných výtiscích, / z nichž tento má číslo - pod tímto textem je šrafované pole s ručně vepsaným číslem limitovaného vydání. Pod tím ještě jeden vytištěný řádek: V Praze v prosinci 1937.

 

1938

Soukup, M[iroslav]: Jak rozuměti šachovým úlohám. Praha, Miroslav Soukup, 1938. 49, (3) stran. Brožovaná. 17 cm. Edice Šachové umění, svazek 3. Soukup 107; LN 2813; Mo 79; ČŠ 1938, str.169.

Všeobecná příručka pro skladatele a řešitele úloh, základní pojmy, jak skládat a řešit, čemu se vyhnout. Text je provázen 12 příklady s diagramy, dalších 10 úloh k řešení je na konci knihy. Na stranách 38-40 je seznam doporučené literatury. Kniha se i dnes objevuje poměrně často, podobně jako čísla 12 a 13 Soukupovy edice.

 

1939

Hliněný, Jan: Večery na vsi. Praha, Miroslav Soukup, 1939. Frontisp. (foto Jana Hliněného), titulní list, (4), 60, (4) stran. a) Pevná celoplátěná vazba bez obalu. b) Brožovaná. 15 cm. Náklad 50 číslovaných výtisků. Edice Šachové umění, svazek 4. Soukup 43; LN 2819; Mo 80; TR 04/01/1941; Šach 1940, str.55.

Předmluva Zdeňka Macha a 60 úloh Jana Hliněného (1868-1941) s diagramy, řešením a uvedením roku a místa prvního uveřejnění. Všechny úlohy jsou trojtažky. Na předposledním listu je 6řádkový text Vydal / Miroslav Soukup / jako 4. svazek své edice / “ŠACHOVÉ UMĚNÍ“ / v 50 neprodejných výtiscích, / z nichž tento má číslo - pod tímto textem je šrafované pole s ručně vepsaným číslem limitovaného vydání. Pod tím ještě jeden vytištěný řádek V Praze v prosinci 1939. Celkový náklad byl 50 číslovaných výtisků, kolik z nich je vázaných a kolik brožovaných, se nepodařilo zjistit. Brožované knihy měly pravděpodobně vyšší čísla. Prověřený brožovaný výtisk měl číslo 42, zatímco nejvyšší zjištěné číslo u vázaného výtisku je 37. Přestože výtisky jsou uváděny jako neprodejné, byla část nákladu (brožované knihy) nabízena k prodeji, např. v Soukupově rubrice v Týdnu Rozhlasu 1941.

U tohoto titulu se objevilo několik exemplářů, které mají pozdější původ. Je otázka, jakým způsobem vznikly tyto výtisky, zdá se však, že nebyly vyrobeny ke škodě sběratelů a je téměř jisté, že vazba nepochází od Miroslava Soukupa. Tyto exempláře jsou vázány v obyčejné „moderní“ modré celoplátěné vazbě, na hřbetě není tisk, ale nalepený štítek z moderního materiálu, na kterém je natištěný autor a název knihy. Mají větší rozměry než originál (16x12 cm), horní ořízka je žlutá, na začátku jsou 1-2 a na konci textu asi 10 nepotištěných listů. Objevily se číslované i nečíslované exempláře. Vazba a provedení působí dojmem provedení mezi léty 1960-1990.

 

1940

Soukup, Miroslav: Od Kunětické hory. Praha, Miroslav Soukup, 1940. Frontisp. (foto M. Soukupa), titulní list, (2), s.1-50, (2), s.51-64, (12) stran. Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem, bez obalu. 14,5 cm. Náklad 50 číslovaných výtisků. Edice Šachové umění, svazek 5. Soukup 108; LN 2835; Mo 81; TR 04/01/1941; Šach 1941, str.11.

66 skladeb Miroslava Soukupa (1903-?), vždy s diagramem, místem a rokem prvního uveřejnění, zadáním a řešením. Skladby jsou číslované 1-64 (číslo 61 má úlohy označené jako A, B, C). Čísla úloh a studií platí zároveň jako číslování stran. Nejvíce je v knize 3-tažek (27) a samomatů (23). Studií je 5, zastoupeny jsou ještě 2-, 4-, 5-, 6- a 7-tažky. Na konci knihy je Soukupovo vzpomínání o jeho šachových začátcích. Tato kniha se v prodeji neobjevila, všechny výtisky byly zaslány autorem jako vánoční dárek jiným úlohářům. Na posledním listu je 6řádkový text Vytiskl / MIROSLAV SOUKUP / jako 5. svazek své edice / “ŠACHOVÉ UMĚNÍ“ / v 50 neprodejných výtiscích, / z nichž tento má číslo - pod tímto textem je šrafované pole s ručně vepsaným číslem limitovaného vydání. Pod tím ještě jeden vytištěný řádek V Praze v prosinci 1940.

 

[Soukup, Miroslav]: Vzpomínka na Bedřicha Bosche. Praha, [Miroslav Soukup], 1940. Frontisp. (foto B. Bosche), titulní list, (28) stran. Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem, bez obalu. 17 cm. Náklad 50 číslovaných výtisků. Edice Šachové umění, svazek 6. Soukup 19; LN 2836; Mo 82; TR 04/01/1941.

Krátká biografie a 20 úloh - samé trojtažky - Bedřicha Bosche (1886–1934) s diagramy, řešením a uvedením data a místa prvního uveřejnění. Kniha vyšla pouze vázaná, část nákladu byla darována autorem, část byla nabízena k prodeji. Na posledním listu je 6řádkový text: VYTISKL ROKU 1940 / MIROSLAV SOUKUP / JAKO ŠESTÝ SVAZEK / SVÉ VÁNOČNÍ EDICE / ŠACHOVÉ UMĚNÍ / V 50 ČÍSL. VÝTISCÍCH - pod tímto textem je šrafované pole s ručně vepsaným číslem limitovaného vydání.

 

Drnek, Josef: Otavské perly. Praha, Miroslav Soukup, 1940. Frontisp. (portrét Josefa Drnka), titulní list, (6), 60, (2) stran. a) Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem, bez obalu (50 výtisků). b) Brožovaná s obalem (50 výtisků). 16 cm. Celkový náklad 100 číslovaných výtisků. Edice Šachové umění, svazek 7. Soukup 33; LN 2827; Mo 83; TR 04/01/1941; Šach 1940, str.11.

Rozhovor M. Soukupa s autorem a 60 úloh Josefa Drnka (1875–1941) s diagramy a řešením a uvedením data a místa prvního uveřejnění, až na výjimky téměř všechny jsou trojtažky. Část nákladu byla rozeslána úlohářům, část byla nabízena k prodeji, a to jak vázané, tak brožované výtisky (Týden Rozhlasu 04/01/1941). Je pravděpodobné, že vázané výtisky mají čísla 1-50 a brožované 51-100. Na posledním listu je 6řádkový text: Vydal / Miroslav Soukup / jako 7. svazek své edice / “ŠACHOVÉ UMĚNÍ“ / ve 100 výtiscích, z nichž / tento má číslo - pod tímto textem je šrafované pole s ručně vepsaným číslem limitovaného vydání. Pod tím ještě jeden vytištěný řádek V Praze v prosinci 1940.

 

1941

Cumpe, Josef: Žertem doopravdy. Praha, Miroslav Soukup, 1941. Frontisp. (foto J. Cumpeho), titulní list, (52) stran. Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem, bez obalu. 15 cm. Náklad 50 číslovaných výtisků. Edice Šachové umění, svazek 8. Soukup 24; LN 2845; Mo 84; Šach 1942, str.46.

Předmluva Miroslava Soukupa a 50 žertovných úloh J. Cumpeho (1868–1943) s diagramy a uvedením data a místa prvního uveřejnění, řešení je na konci knihy. Na předposledním listu je 4řádkový text: Vytiskl a o Vánocích 1941 vydal / Miroslav Soukup jako osmý svazek / své edice“Šachové umění“ v 50 / výtiscích, z nichž tento má číslo: - pod tímto textem je šrafované pole s ručně vepsaným číslem limitovaného vydání.

 

1942

Vašta, Jan: Zlatý prut. Výbor šachových úloh. Praha, Miroslav Soukup, 1942. Frontisp. (foto J. Vašty), titulní list, (4), 57, (3) stran. a) Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem, bez obalu. b) Brožovaná. Vázaná 17 cm, brožovaná 18 cm. Celkový náklad 100 číslovaných výtisků. Edice Šachové umění, svazek 9. Soukup 119; LN 2856; Mo 85; Šach 1943, s.32.

Autobiografická předmluva a 100 úloh Jana Vašty (1885–1968), vždy 2 úlohy na jedné straně, s diagramem, místem a rokem prvního uveřejnění a zadáním, řešení je na konci knihy. Samé 3-tažky, s výjimkou jedné 4- a jedné 5-tažky. Část nákladu byla darována Miroslavem Soukupem, část byla nabízena k prodeji. Na posledním listu je 5řádkový text: Vydal Miroslav Soukup / jako 9. svazek své edice / “ŠACHOVÉ UMÉNÍ“ /  ve 100 výtiscích, z nichž / tento má číslo - pod tímto textem je šrafované pole s ručně vepsaným číslem limitovaného vydání. Pod tím ještě jeden vytištěný řádek V Praze v prosinci 1942. Z celkového nákladu 100 výtisků bylo zřejmě vydáno 50 vázaných (pravděpodobně čísla 1-50) a 50 brožovaných (pravděpodobně čísla 51-100).

 

1943

Havel, M[iroslav]: České granáty díl II. Sbírka šachových skladeb 1923-1942. Praha, Miroslav Soukup, 1943. Frontisp. (foto M. Havla), titulní list, (4), 178 stran. a) pevná papírová vazba bez obalu, hřbet je světle modré plátno. b) pevná plátěná vazba bez obalu, hřbet je zřejmě kůže, barvy tmavomodré až do černa. 22 cm. Celkový náklad 200 výtisků. Edice Šachové umění, svazek 10. Soukup 41; LN 2785; Mo 86.

První svazek díla Miroslava Havla (1881–1958, vlastním jménem Miroslav Košťál) vyšel v angličtině pod názvem „Bohemian Garnets“ v roce 1923 ve Whiteově edici Christmas series. Tento druhý díl obsahuje 500 chronologicky uspořádaných Havlových úloh a studií z let 1923-1942. Většina z nich – okolo 300 – jsou trojtažky. Ostatní jsou dvoj-, čtyř-, pěti-, mnohotažky a pomocné maty. Na konci jsou 4 opravené úlohy, které byly uveřejněné v 1.díle a 21 Havlových studií. Každá úloha má diagram, datum a místo prvního uveřejnění, pokud bylo i turnajové ocenění, a řešení. Aby úlohy navazovaly na 1.díl, jsou číslovány od 501 do 1000. Informace o počtu vydaných výtisků je na titulním listu, výtisky nejsou číslované. 

Kniha se téměř vždy objevuje v typu vazby označeném ad a). V plátěné vazbě s koženým(?) modročerným hřbetem byl zaznamenán pouze jeden výtisk, který byl uložený v kartonovém pouzdře. Není pochyb, že se jedná o původní Soukupovu vazbu: fonty na hřbetě, lukostřelec na přední desce, výška knihy - vše je identické. Stejně tak i předsádky jsou totožné jako u výtisku v „běžné vazbě“. Vazba ad b) je luxusně provedená, je možné, že se jedná o určité přednostní vydání, které autor věnoval svým přátelům, zatímco výtisky se hřbetem v běžném plátně byly určeny k běžnému prodeji. Nebo mohl být takto provedený jen jeden výtisk, který Soukup věnoval Miroslavu Havlovi - onen prověřený výtisk byl zřejmě kdysi v Mikanově knihovně, který svého času Havlovu knihovnu koupil.To je ale jen hypotéza, kterou se zatím nepodařilo prověřit. Údajně byl zaznamenán tento typ vazby také s hnědým hřbetem, to ale nebylo prověřeno.

 

Cumpe, Josef: Věrný Čech. Praha, Miroslav Soukup, 1943. Frontisp. (Cumpeho čtyřtažka s diagramem a řešením), titulní list, (72) stran. Úloha číslo 25 u této verze knihy je trojtažka původně uveřejněná v Natal Mercury 1916. Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem bez obalu. 21 cm. Náklad 15 číslovaných výtisků (zřejmě čísla 1-15). Edice Šachové umění, svazek 11. Soukup 25a; LN (2861), Mo 87.

100 úloh Josefa Cumpeho (1868–1943) s diagramy, řešením a uvedením data a místa prvního uveřejnění, až na výjimky téměř všechny jsou trojtažky. Na konci jedna Soukupova úloha, která je věnovaná památce autora. Josef Cumpe zemřel 12. 8. 1943, krátce před vydáním této knihy. Na posledním listu je 5řádkový text: Vytiskl / MIROSLAV SOUKUP / jako jedenáctý svazek své edice / “ŠACHOVÉ UMĚNÍ“ / v 60 výtiscích, z nichž tento má číslo - pod tímto textem je šrafované pole s ručně vepsaným číslem limitovaného vydání. Pod tím ještě jeden vytištěný řádek V Praze v prosinci 1943.

Celkový náklad této knihy byl 60 číslovaných výtisků a kniha vyšla ve 2 variantách: jedna z nich v 15 a druhá ve 45 výtiscích. Soukup uvádí, že se liší úlohou číslo 25 a poznámkou, nepíše ale, která čísla limitovaného vydání jsou přiřazeny té které variantě. Z osmi prověřených výtisků dva měly úlohu číslo 25 trojtažku převzatou z Natal Mercury 1916 a poznámku psanou v angličtině, zřejmě původní text, který byl uveřejněn při první publikaci. Dalších 6 výtisků mělo jako úlohu číslo 25 trojtažku uveřejněnou ve Zlaté Praze 1916 a poznámku psanou v češtině. Všechny výtisky  s úlohou ze Zlaté Prahy měly číslo 21 nebo vyšší, kdežto obě knihy s úlohou z Natal Mercury měly číslo nižší než 15. Z toho se dá usuzovat, že 15 výtisků s anglickou poznámkou mělo čísla 1-15, zatímco výtisky s českou poznámkou čísla 16-60. Není jasné, co vedlo Miroslava Soukupa (anebo autora) k vydání dvou variant téže knihy - možná se přišlo na nějakou nekorektnost v jedné z úloh, anebo M. Soukup chtěl odlišit výtisky, které daroval svým blízkým přátelům. Sám Soukup se o tom nijak blíže nerozepisuje a tato informace se neobjevila ani v dobovém tisku. Odkaz na LN 2861 je v závorce, protože není z popisu jasné, jestli se jedná o tuto nebo následující variantu knihy.

 

 

Cumpe, Josef: Věrný Čech. Praha, Miroslav Soukup, 1943. Frontisp. (Cumpeho čtyřtažka s diagramem a řešením), titulní list, (72) stran. Úloha č.25 u této verze knihy je trojtažka původně uveřejněná ve Zlaté Praze 1916. Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem bez obalu. 21 cm. Náklad 45 číslovaných výtisků (zřejmě čísla 16-60). Edice Šachové umění, svazek 11. Soukup 25; LN (2861); Mo 88.

Viz poznámka k předchozí položce, této variantě jsou zřejmě přiřazena čísla limitovaného vydání 16-60. Jako úloha číslo 25 je trojtažka poprvé uveřejněná ve Zlaté Praze 1916 s úvodníkem 1.Sb3 a poznámkou: Opět další doklad toho, že pohyblivost černého krále náleží k nejzákladnějším znakům pravé české úlohy. M. S.

 

Soukup, Miroslav: Šach. Učebnice šachové hry pro začátečníky. Praha, A. Lapáček, 1943. 32 stran. Brožovaná. 17 cm. Edice Šachové umění, svazek 12. Soukup 109; LN 1687, Mo 89.

Všeobecná učebnice pro začátečníky - chod figur, základní pojmy, pravidla, krátký úvod do zahájení a koncovek, 4 komentované partie.

 

1944

Soukup, Miroslav: Šachista úlohář. O podstatě, tvorbě a řešení šachových úloh a studií. Praha, A. Lapáček, 1944. 103, (1) stran. Brožovaná. 21 cm. Edice Šachové umění, svazek 13. Soukup 110; LN 2882; Mo 90; Šach 1944, str.132.

Příručka pro skladatele a řešitele úloh, ale podstatně podrobnější než číslo 3 této edice. Všeobecné principy, rozdělení úloh, příklady a typy témat a kombinací, samostatná kapitola z historie šachových úloh, vše doprovázeno 88 příklady. Jmenný rejstřík na str. 99-101.

 

Vetešník, Ladislav: Žeň šedesáti let. Výbor šachových úloh. Praha, Miroslav Soukup, 1944. Frontisp. (foto L. Vetešníka), titulní list, (4), 58, (2) stran. Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem bez obalu. 17 cm. Náklad 200 výtisků. Edice Šachové umění, svazek 14. Soukup 121; LN 2885; Mo 91.

100 úloh Ladislava Vetešníka (1857–1949), z toho 80 trojtažek, 14 čtyřtažek, 2 dvojtažky a 2 samomaty z let 1882–1944, uspořádaných chronologicky. Na každé straně jsou vždy 2 úlohy s diagramem, místem a datem prvního zveřejnění, zadáním, případně s uvedením ocenění v úlohovém turnaji. Řešení je na konci knihy, na začátku je krátký Soukupův úvod a seznam výsledků L. Vetešníka v úlohových soutěžích. Na posledním listu knihy je 5řádkový text: Vydal Miroslav Soukup / jako 14. svazek své edice /“ŠACHOVÉ UMĚNÍ“ / ve 200 výtiscích / V Praze 1944. Výtisky nejsou číslované.

 

1945

Havel, M[iroslav]: Zapomenutý pseudonym. Výbor šachových úloh Františka Skalíka. Praha, [Miroslav Soukup], 1945. Frontisp. (foto F. Skalíka), titulní list, (12), 90, (10) stran. Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem bez obalu. 13,5 cm. Náklad 60 výtisků. Edice Šachové umění, svazek 15. Soukup 106; LN 2892, Mo 92.

Po Havlově biografickém úvodu, obsahujícím i poznámky k uvedeným úlohám, následuje 90 vybraných úloh Františka Skalíka (1880–1927, vlastním jménem Josef Kerles), z toho 57 trojtažek, 17 čtyřtažek, 14 dvojtažek a 2 samomaty. Úlohy jsou číslované 1-90, čísla úloh platí zároveň jako číslování stran. U každé úlohy je diagram a zadání, řešení je na konci knihy, kde je uvedeno i místo a datum prvního uveřejnění. Na poslední straně knihy je seznam 14 dosud vyšlých svazků v edici Šachové umění, na předposlední straně je 6řádkový text: Vytiskl Miroslav Soukup / jako 15. svazek své edice /“ŠACHOVÉ UMĚNÍ“ / v šedesáti výtiscích. / V Praze / 1945. Výtisky nejsou číslované.

 

1946

[Soukup, Miroslav]: Památník Emila Převorovského. Praha, [Miroslav Soukup], 1946. (2 prázdné), frontisp. (úloha E. Převorovského Mat 5.tahem s diagramem a řešením z Týdne rozhlasu 15. XI. 1941), titulní list, (2), 24, (2), (2 prázdné) stran. Pevná papírová vazba s plátěným hřbetem bez obalu. 20 cm. Náklad 80 výtisků. Vánoční edice M. S., svazek 16. Soukup 103; LN 2905, Mo 93.

Krátký Soukupův úvod, 17 úloh a 8 studií Emila Převorovského (1920–1942). Kromě úvodní pětitažky ve frontispisu jsou úlohy (8 trojtažek a 8 čtyřtažek) a studie číslované od 1-24, čísla skladeb platí zároveň jako číslování stran. Na jedné straně je vždy 1 úloha nebo studie, diagram, místo a datum prvního uveřejnění a řešení. Na konci na nečíslované straně následující za stranou 24 je 6řádkový text: VYTISKL ROKU 1946 / MIROSLAV SOUKUP / JAKO ŠESTNÁCTÝ SVAZEK / SVÉ VÁNOČ- / NÍ EDICE V OSMDE- / SÁTI VÝTISCÍCH. Výtisky nejsou číslované.

 

1947

Soukup, Miroslav: Soupis československého šachového písemnictví. Bibliographie de la littérature tchécoslovaque sur les échecs. Praha, [Miroslav Soukup], 1947. 19, (1) stran. Brožovaná. 21 cm. Vánoční edice M. S., svazek 17. LN 153, Mo 94.

Soupis československé šachové literatury vydané před 31. srpnem 1947. Popis jednotlivých položek obsahuje tyto informace: autor, název (případně i podtitul díla), místo a rok vydání, vydavatel, rozměry, počet stran, případně edice. Materiál je rozdělen do 3 oddílů: A – Časopisy, B – Knihy a brožury, C – Varia. Položky v oddílech A a B jsou číslované postupně od 1 do 140, z čehož titulů časopisů je 17 (č.1-17) a knihy mají čísla 18-140. Ve skutečnosti je knih o 4 více, protože ve čtyřech případech je použito stejné číslo s přídavkem „a“ (např. 98, 98a). Položky uvedené v oddílu Varia (šachové hlídky, programy turnajů, rukopisy apod.) číslované nejsou. Název knihy je souběžně česky a francouzsky, jinak je celý text v češtině, jen na konci knihy se objevuje krátký česko-francouzský slovníček. Předmluva Dr. Niemeijera je souběžně v holandštině i češtině. Poslední, závěrečný svazek Soukupovy edice „Šachové umění“.