Československý šach 1906-2006

Československý šach 1906/07 - 2006

Ročník  1 - 100

Počet stran u jednotlivých ročníků

 

Poprvé uveřejněno: 7. 1. 2007

Poslední aktualizace: 6. 6. 2009

Níže je uvedené stránkování jednotlivých ročníků měsíčníku Československý šach včetně příloh, titulních listů a stránek obsahu. Čísla v závorce nebo římské číslice na začátku stránkování jednotlivých ročníků udávají počet stran obsahu spolu s titulním listem.

Československý šach vychází pod různými jmény od června 1906: 

Časopis českých šachistů (1906/07 - 1919)
Časopis československých šachistů (1920 - 1926)
Československý šach (1927 - 1938)
Šach (1939 - 1945)
Československý šach (1946 - dosud)
  

Časopis českých šachistů (1906/07 - 1919)

1906/07:    (6), 192s + 1 list obrazová příloha - Oldřich Důras. (Titulní list a obsah vyšly až v ročníku II., asi s číslem 1)

1907/08:    (6), 212s + 1 list obrazová příloha - Jan Dobruský. 

 

1908/09:    (6), 192s

1909/10:    (6), 192s

 

1911:         (6), 192s

1912:         (6), 192s

1913:         (8), 192s

 

1914:         (8), 176s

1915:         (6), 180s

1916:         (6), 176s

 

1917:         (6), 168s

1918:         (6), 168s

1919:         (6), 184s (titulní list tohoto ročníku má už název Časopis československých šachistů)

Časopis československých šachistů (1920 - 1926)

1920:         (4), 180s

1921:         (4), 172s

 

1922:         (6), 192s

1923:         (4), 192s

 

1924:         (6), 192s

1925:         (4), 192s

1926:         (4), 192s

Československý šach (1927 - 1938)

1927:         (4), 192s

1928:         (4), 192s

1929:         (4), 192s

 

1930:         (4), 200s

1931:         (4), 188s

1932:         (4), 188s

 

1933:         (4), 188s

1934:         (4), 192s

1935:         (4), 192s + XX stran Zvláštní číslo (turnaj Luhačovice)

 

1936:         (4), 188s

1937:         (4), 192s

1938:         (4), 176s 

Šach (1939 - 1945)

1939:         (4), 184s (čísla 1-3 mají název "Šach v Č. S. R.")

1940:         (4), 192s

 

1941:         (4), 188s + 44s příloha Župní věstník. (Župní věstník vychází v každém čísle od 1 do 12)

1942:         (4), 172s + 28s příloha Župní věstník. (poslední Župní věstník vyšel s číslem 7. Od čísla 8 vychází časopis 

                                    bez obálek. Titulní list a obsah vyšel až s číslem 9/1943).

 

1943:         (4), 144s. (v tomto roce vychází časopis bez obálek)

1944:         (4), 148s. (v tomto roce vychází časopis bez obálek)

 

1945:         (4), 136s. (v tomto roce vyšlo jen 10 čísel. Časopis vychází bez obálek, pouze dvojčíslo 5-6 má obálku. 

                                    S dvojčíslem 5-6 vyšel i titulní list a obsah, neboť vyšlo jako poslední až po dvojčísle 9-10. 

                                     Redakce neodhadla stránkování a pokud má  v ročníku 1945 na sebe navazovat text, tak 

                                     strany 121-136 musí být mezi stranami 72 a 73)

Československý šach (1946 - dosud)

1946:        (4), 180s + 16 stran Zvláštní vydání I-IV o turnaji Praha 1946. (Zvláštní vydání vychází bez obálek)

 

1947:        (4), 192s + 52 stran úlohová příloha Šachové umění. (příloha Šachové umění je často nekompletní, 

                                    neboť časopis se prodával ve 2 verzích - s přílohou i bez)

 

1948:        (4), 168s + 40 stran úlohová příloha Šachové umění. (zahrnuté do průběžného stránkování jsou 

                                    Zvláštní číslo I, s.33-40; Zvláštní číslo II, s.73-80; obě jsou věnovaná mistrovství světa 

                                    Haag-Moskva; a také Dodatkové číslo, s.153-168;)

 

1949:        (4), 216s + 48 stran úlohová příloha Šachové umění. (zahrnuté do průběžného stránkování je 

                                    "Zvláštní číslo", stránkované 81-104, věnované zápasům čs. družstva v roce 1949)

 

1950:        IV, 192s + (2), 48 stran úlohová příloha Šachové umění. (příloha ŠU má samostatný obsah - 1 list - byl volně

                                    přiložen k číslu 1/1951. Titulní list/obsah časopisu vyšel ale s číslem 12/1950)

 

1951:        (4), 192s + (2), 48 stran úlohová příloha Šachové umění. (příloha ŠU má samostatný obsah - 1 list - byl volně

                                    přiložen k číslu 1/1952. Titulní list/obsah časopisu vyšel ale s číslem 12/1951)

 

1952:        (4), 200s. (úlohová příloha Šachové umění v letech 1952-1968 nevychází se samostatným stránkováním,

                                    ale úlohový šach je součástí běžného stránkování časopisu)

 

1953:        196s. (titulní list nevyšel, obsah = s.194-6)

1954:        196s. (titulní list nevyšel, obsah = s.193-6)

1955:        192s. (titulní list nevyšel, obsah = s.191-2)

 

1956:        192s. (titulní list nevyšel, obsah = s.191-2)

1957:        192s. (titulní list nevyšel, obsah = s.191-2)

1958:        192s. (titulní list nevyšel, obsah = s.191-2)

 

1959:        192s. (titulní list nevyšel, obsah = s.191-2)

1960:        192s. (titulní list nevyšel, obsah = s.191-2)

1961:        188s. (titulní list nevyšel, obsah = s.187-8)

 

1962:        192s. (titulní list nevyšel, obsah = s.191-2)

1963:        192s. (titulní list nevyšel, obsah = s.191-2)

 

1964:        (4), 192s

1965:        (4), 192s

 

1966:        162s + (2)s obsah + 46 stran příloha Korespondenční šach + 44 stran příloha Teoretické kapitoly  + IV strany

                                    příloha s názvem "Jednotná kvalifikace cvičitelů, trenérů a rozhodčích platná od 1. ledna 1967" 

                                    (Pozn.: v naší internetové nabídce je ročník považovaný  za kompletní i bez příloh Teoretické 

                                    kapitoly a Jednotná kvalifikace....1967. Tyto přílohy v popisu nezmiňujene, a to ani v případě, 

                                    že v daném exempláři jsou).

 

1967:        (4), 172s + 48 stran příloha Korespondenční šach + 16 stran příloha k číslu 11 "Jubilejná problémová súťaž 

                                    ÚV ČSTV 1965".  (Pozn.: v naší internetové nabídce je ročník považovaný za kompletní i bez 

                                     přílohy "Jubilejná problémová súťaž ÚV ČSTV 1965". Tuto přílohu v popisu nezmiňujene, a to 

                                     ani v případě, že v daném exempláři je).

 

1968:        (4), 176s + 46 stran příloha Korespondenční šach + 32s příloha k číslu 9 "VI. prebor ČSSR v kompozičnom 

                                    šachu 1963-1965. Definitívny výsledok". Stránkování časopisu skáče z čísla 60 na 63 (Pozn.: v naší 

                                    internetové nabídce je ročník považovaný za kompletní i bez přílohy "VI. prebor ČSR..." Tuto 

                                     přílohu v popisu nezmiňujene, a to ani v případě, že v daném exempláři je. V čísle 3 je 

                                    Korespondenční šach stránkovaný omylem 5-8 místo 9-12)

 

1969:        (2), 156s + (2), 48 stran úlohová příloha Šachové umění + VIII stran příloha k číslu 11 "Kompozičná súťaž 

                                    ÚV ČSTV 1968. Definitívny výsledok". (Pozn.: v naší internetové nabídce je ročník považovaný 

                                     za kompletní i bez přílohy "Kompozičná  súťaž ÚV ČSTV 1968". Tuto přílohu v popisu 

                                     nezmiňujene, a to ani v případě, že v daném exempláři je).

 

1970:        (4), 116s + (2), 46 stran příloha Šachové umění + 42s příloha Korespondenční šach + 8s příloha k číslu 2 

                                    "Pravidla pro korespondenční šachovou hru" + 8s příloha k číslu 2 "Klasifikační řád v praktickém 

                                     šachu platný od 1. ledna 1970" + 4s příloha k číslu 3 "Hrací řád pro soutěže družstev v praktickém 

                                    šachu" + 4s příloha k číslu 9 "Klasifikační řád v korespondenčním šachu platný od 1. ledna 1970" 

                                    + 4s příloha k číslu 9 "Registrační a přestupní řád Českého šachového svazu platný od 1. ledna 

                                    1971 + 8s příloha k číslu 12 "Disciplinární řád Československého šachového svazu (platí od 

                                    10. 10. 1970 prozatímně) a Pravidla nové mezinárodní klasifikace FIDE v praktickém šachu, 

                                     přijaté kongresem FIDE v Siegenu 1970" (Šachové umění má svůj vlastní titulní list a obsah. 

                                     V naší internetové nabídce je ročník považovaný za kompletní, pokud má kromě časopisu 

                                     kompletní přílohy Šachové umění a Korespondenční šach, vše včetně titulních listů s obsahy. 

                                     Ostatní přílohy v popise neuvádíme, a to ani v případě, že v daném exempláři jsou).

 

1971:        (4), 104s + (2), 50s příloha Šachové umění + (2), 44s příloha Korespondenční šach + 4s příloha k číslu 1 

                                    "Soutěžní řád korespondenčních šachových turnajů" + 16s příloha k číslu 11 "Pravidla šachu FIDE 

                                    a jejich výklad". (Jak Šachové umění, tak Korespondenční šach mají svůj vlastní titulní list a 

                                    obsah. U Korespondenčního šachu je označený jako obsah ročníku I+II a zahrnuje roky 1970 a

                                    1971. V naší internetové nabídce je ročník považovaný za kompletní, pokud má kromě 

                                     časopisu kompletní přílohy Šachové umění a Korespondenční šach, vše včetně titulních listů 

                                     s obsahy. Ostatní přílohy v popise neuvádíme, a to ani v případě, že v daném exempláři jsou).

 

1972:        (4), 108s + (2), 42 stran příloha Šachové umění + (2), 44 stran příloha Korespondenční šach + 8s příloha 

                                    k číslu 5 "Řád pro udělování titulů mezinárodní šachové federace" + 4s příloha k číslu 10 

                                    "Disciplinární řád  v korespondenčním šachu". (Jak Šachové umění, tak Korespondenční šach 

                                    mají svůj vlastní titulní list a obsah).

 

1973:        (4) = titl., obsah + 12 čísel, každé číslované samostatně, tj. celkem (124)s + (2), 46 stran příloha Šachové 

                                    umění + (2), 46 stran příloha Korespondenční šach. (Titulní list a obsah vyšly s číslem 1/1974. 

                                     Toto je poslední ročník, kdy vyšel titulní list samostatně na celé stránce. V dalších ročnících  

                                    už vychází jenom obsah bez titulního listu. Šachové umění a Korespondenční šach mají svůj 

                                    vlastní titulní list a obsah, které vyšly s číslem 12/1973)

 

1974:        12 čísel, každé číslované samostatně, celkem (120)s, (2)s obsah + (2), 46s příloha Šachové umění + 42s 

                                    příloha Korespondenční šach. (Šachové umění má svůj vlastní titulní list a obsah, 

                                    obsah Korespondenčního šachu je na str. 42).

 

1975:        144s + 48 stran příloha Šachové umění (obsah = s.143-4; od r.1975 už nevychází Korespondenční šach 

                                    jako samostatná příloha)

 

1976:        156s + 36 stran příloha Šachové umění (obsah = s.153-156)

1977:        156s + 36 stran příloha Šachové umění (obsah = s.153-156)

 

1978:        156s + 36 stran příloha Šachové umění (obsah = s.153-156)

1979:        156s + 36 stran příloha Šachové umění (obsah = s.153-156)

1980:        156s + 36 stran příloha Šachové umění (obsah = s.153-156)

 

1981:        156s + 36 stran příloha Šachové umění (obsah = s.152-154)

1982:        156s + 36 stran příloha Šachové umění (obsah = s.155-156)

1983:        156s + 36 stran příloha Šachové umění (obsah = s.155-156)

 

1984:        192s + 4s obsah. (Od tohoto roku nevychází příloha ŠU, úlohový šach je číslovaný v rámci ostatních stran).

1985:        192s + 4s obsah

1986:        192s + 4s obsah

 

1987:        196s (obsah = s.193-196)

1988:        192s + (4)s obsah

1989:        192s + 4s obsah

 

1990:        196s (obsah = s.194-196)

1991:        196s (obsah = s.194-196)

1992:        240s (obsah = s.237-239)

1993:        252s (obsah = s.249-251)

 

1994:        354s + IVs obsah (strany obsahu vyšly s číslem 1/1995)

1995:        376s + IVs obsah

 

1996:        412s + IVs obsah (strany obsahu vyšly s číslem 1/1997)

1997:        380s + IVs obsah

1998:        344s + IVs obsah

1999:        340s + IVs obsah

 

2000:        344s (obsah = s.342-344)

2001:        344s (obsah = s.342-344)

2002:        340s (obsah = s.337-339)

 

2003:        344s (obsah = s.341-343)

2004:        344s (obsah = s.340-343)

2005:        344s (obsah = s.340-343)

2006:        344s (obsah = s.340-343)

 

xxx